Οι ανανεωμένοι σύνδεσμοι που θα σας οδηγήσουν στις ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών σας παρατίθενται στο αρχείο: WEBEX-LINKS of TEACHERS