Από τη Δευτέρα 9/11/2020 ξεκινάει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σύγχρονη και ασύγχρονη) η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων παραμένει ίδιο με αυτό που είχατε μέχρι την Παρασκευή 6/11/2020.