ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

Δάσκαλε κράτα γερά!

Αρχεία για Δεκέμβριος, 2017

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄τάξης του σχολείου, με προορισμό την Αθήνα και για χρονικό διάστημα από 31/01/2018 έως 01/02/2018.

Δεκ 20178

ΠΡΑΞΗ 11η  (απόσπασμα από το Βιβλίου Διευθύντριας) Στην Κλειτορία σήμερα την 8η Δεκεμβρίου 2917, ώρα 10:00 και στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Κλειτορίας, έπειτα  από πρόσκληση και υπό την Προεδρία της Διευθύντριας κας Φωτεινής Δημακοπούλου, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, που συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της υπ΄αριθμ.9/7-12-2017 πράξης της ιδίας, προκειμένου να […]Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων