ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

Δάσκαλε κράτα γερά!

Αρχεία για Φεβρουάριος, 2018

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την διοργάνωση της συμμετοχής ομάδας μαθητών/μαθητριών στο 4ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο στην Κρήτη,17-18 Μαρτίου 2018.

Φεβ 20186

ΠΡΑΞΗ 12η  (απόσπασμα από το Βιβλίου Διευθύντριας)             Στην Κλειτορία σήμερα την 6η Φεβρουαρίου 2018, ώρα 10:00 και στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Κλειτορίας, έπειτα  από πρόσκληση και υπό την Προεδρία της Διευθύντριας κας Φωτεινής Δημακοπούλου, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, που συγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει της ιδίας πράξης, προκειμένου να προβούν […]Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων