7. Προτιμάμε φορητό υπολογιστή και επίπεδη οθόνη, σβήνουμε την οθόνη και
κλείνουμε από τον κεντρικό διακόπτη τα περιφερειακά συστήματα όταν δεν τα
χρησιμοποιούμε. Αν το κάνουμε θα έχουμε ετήσια εξοικονόμηση περίπου 15 – 20 €
από τα περιφερειακά και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 150 –
200 κιλά περίπου. Οι φορητοί υπολογιστές καταναλώνουν έως και 93% λιγότερη
ενέργεια από τους σταθερούς.pc.jpg

www.stopclimatechange.gr