ΚΞΉξερες ότι….   

Θέλεις να υιοθετήσεις ένα απειλούμενο είδος?ΚΞΚΞ

Μόνο με 3 ευρώ το μήνα ενισχύεις το πρόγραμμα προστασίας του….

Πηγή:www.wwf.gr