Με νέα θέματα για το περιβάλλον μας, που μας αφορούν άμεσα.

Η νέα περιβαλλοντική ομάδα έχει θέσει ως στόχο την συνέχιση της

επιτυχημένης περσινής πορείας του blog.

Οι μαθητές σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές έχουν αναλάβει

δράση εδώ και αρκετές εβδομάδες για την ανασυγκρότηση των Green Teens.

Συνεργάζονται αρμονικά μετα3ύ τους ώστε να προσφέρουν στους

αναγνώστες του online περιοδικού την απαραίτητη ενημέρωση που πρέπει

να έχουν για το τι συμβαίνει στο περιβάλλον μας.

Καλή αρχή λοιπόν ! 🙂

 

Κάποιοι από τους GreenTeens σε ώρα εργασίας !!!