Μπροστά στο μεγαλείο της φύσης ο άνθρωπος και η τεχνολογία του υποκλείνονται …

 

φσφ