Τα κινητά πρέπει κατά τη φόρτιση τους  να βρίσκονται σε λειτουργία και όχι απενεργοποιημένα.Το αποτέλεσμα είναι θετικό καθώς φορτίζεται σε λιγότερο χρόνο, ενώ παράλληλα εξοικονομείται ενέργεια.