Τα δάση είναι πνεύμονες ζωής για μας αλλά και για την ίδια τη γή !

δγ