Αρχεία για Μάιος, 2019

Προκήρυξη αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆς Κλασικού Αθλητισμού Γυμνασίων, σχ. έτους 2018-2019

Τετάρτη, Μάιος 15th, 2019

ΩΖΞ94653ΠΣ-8ΣΟ-Προκήρυξη αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆς Κλασικού Αθλητισμού Γυμνασίων, σχ. έτους 2018-2019

Αφίσα-Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες Ποδοσφαίρου μαθητών-μαθητριών Λυκείων Ελλάδας

Τετάρτη, Μάιος 15th, 2019

Προκήρυξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων (Γ’ Φάσης-Final Four) Ποδοσφαίρου μαθητών-μαθητριών Λυκείων Ελλάδας σχ. έτους 2018-19

Τετάρτη, Μάιος 15th, 2019

2η_Ορθ_επαν_ΩΙΙΚ4653ΠΣ-ΙΦΛ

«Προκήρυξη Α’ Φάσης Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κλασσικού Αθλητισμού ΓΕ.Λ-ΕΠΑ.Λ σχ. έτους 2018-2019

Τετάρτη, Μάιος 15th, 2019

2019-03-06-Στίβος-ΨΠΗΧ4653ΠΣ-Ξ1Ι_signed