Η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ, για την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Σχετικά με την ενημερωτική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, για την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού πιέστε εδώ Υ.Α.-Πανελλήνια-ημέρα-σχολικού-αθλητισμού.doc

«Θεσμοθέτηση Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας τη «παρεμβατική δυναμική» της Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, θεσμοθετεί (ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου») την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού θα συνδέεται

 » Διαβάστε περισσότερα