Αρχεία για Νοέμβριος, 2016

«Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

Παρασκευή, Νοέμβριος 25th, 2016

Για να διαβάσετε τη νέα Υπουργική Απόφαση (Δ5) για τις «Αθλητικές    δραστηριότητες   σχολείων     Πρωτοβάθμιας    και    Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης » πατήστε εδώ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΕΑ Δ5 ΩΩ0Γ4653ΠΣ-3Γ8 Για τα έντυπα Δημοτικών και Γυμνασίων πατήστε εδώ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑθλοΠΑΙΔΕΙΆΣ’ 2016-17 ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ( πίνακας 8α) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2016 -ΣΧΟΛΕΙΟ Για τα έντυπα των Λυκείων πατήστε εδώ: ΣΧΟΛΙΚΗ […]