: «Προγραμματισμός Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Ομαδικών Αθλημάτων και Ανωμάλου Δρόμου σχ. έτους 2014-2015».

Για να ενημερωθείτε για τον προγραμματισμό των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων πατήστε εδώ:Προγραμματισμός Πανελληνίων αγώνων Λυκείων 2014-15

Προγραμματισμός αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ΄Ας σχ. έτους 2014-15.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ: 168125/Γ4/16/10/2014 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής  του Υ.ΠΑΙ.Θ, με θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων  ΛΥΚΕΙΩΝ  Ομαδικών Αθλημάτων και Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος Ελλάδας και Κύπρου καθώς και «Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙ’ΑΣ» Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων,  σχ.  έτους 2014-2015», η Ο.Ε.Σ.Α. Ν. Ηλείας  αποφάσισε την προκήρυξη των αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑς Γυμνασίων και

 » Διαβάστε περισσότερα

«Προκήρυξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΛΥΚΕΙΩΝ Ομαδικών Αθλημάτων και Ανωμάλου Δρόμου σχ. έτους 2014-2015».

Για να δείτε την Προκήρυξη των » Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων»  πατήστε εδώ:Προκήρυξη Πανελλήνιων σχολικών αγώνων Λυκείων 2014-15