Εκπαιδευτικό υλικό

 Σελίδα υπό κατασκευή – συνεχή εμπλουτισμό 

Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή  CC BY-NC-SA

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


 

Κατηγοριοποίηση ανά λογισμικό/σύστημα/θέμα

 

http://logogreekworld.ning.com/

 

Bee-Bot

 

Edison Robot

 

Lego WeDo 1

 

Lego WeDo 2

 

Scratch

 

MicroWorlds Pro

 

Περιβάλλον pseudoglossa.gr

 

Υπολογιστική Σκέψη

 

ΣΕΝΑΡΙΑ – ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 


 

Bee-Bot

 

Προγραμματίζω και Μαθαίνω Παίζοντας με το Σύστημα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Bee-Bot

Γλέζου Κατερίνα, (2017). Προγραμματίζω και Μαθαίνω Παίζοντας με το Σύστημα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Bee-Bot. Στο Γλέζου, Κ., Κολτσάκης Ε., Λούβρης Α. & Τζιμόπουλος, Ν. (Επιμ.) Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου eTwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα», Πάτρα.  ISBN: 978-618-81706-4-3.

 


 

Edison Robot

 

Εισαγωγή στο σύστημα εκπαιδευτικής ρομποτικής Edison – Ελέγχω, προγραμματίζω, κατασκευάζω ρομπότ 

Γλέζου Κατερίνα, (2017). Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Εισαγωγή στο σύστημα εκπαιδευτικής ρομποτικής Edison – Ελέγχω, προγραμματίζω, κατασκευάζω ρομπότ. Στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος(επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 1060-1066, Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017. ISSN2529-0924, ISBN978-618-83186-0-1.   https://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2589.pdf

 

Αξιοποίηση του Συστήματος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Edison στη Διδακτική Πράξη

Γλέζου Κατερίνα, (2017). Αξιοποίηση του Συστήματος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Edison στη Διδακτική Πράξη. Στο Τζιμόπουλος, Ν. (Επιμ.) Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, Εκδόσεις Ε-Δίκτυο ΤΠΕΕ, ISBN: 978-618-80768-4-6.

 

Φύλλο δραστηριότητας «Γνωριμία με το Edison Robot»

 

Παρουσίαση «Γνωριμία με το Edison Robot»

 


 

Lego WeDo 1

 

Lego WeDo – Scratch: Κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας

Γλέζου Κ., Σαββιδάκη Α., Μπιρμπίλης Γ., (2015). Lego WeDo – Scratch: Κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας. Στο Τζιμόπουλος, Ν. (Επιμ.) Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, 26-28 Ιουνίου 2015, ISBN : 978-960-89753-8-5.

 

Αξιοποίηση του Συστήματος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Lego WeDo 1.0 στο Δημοτικό Σχολείο

 

Δραστηριότητα Dancing Birds αξιοποιώντας το πακέτο Lego WeDo 1.0

 


 

 

Lego WeDo 2

 

Αξιοποίηση του Συστήματος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Lego WeDo 2.0 στη διδακτική πράξη

 

Δραστηριότητα κατασκευής ρομποτικού οχήματος Rover αξιοποιώντας το πακέτο Lego WeDo 2.0

 


 

Scratch

 

Δραστηριότητες Scratch 1.4

Δραστηριότητα «Δημιουργία Χριστουγεννιάτικης κάρτας στο Scratch 1.4»

 

Δραστηριότητες Scratch 2.0

 

Μελέτη της κλωνοποίησης – Παραδείγματα αξιοποίησης των κλώνων στο Scratch 2.0.

Γλέζου Κ., Ιωσηφίδου Μ., Μπιρμπίλης Γ., (2018). Μελέτη της κλωνοποίησης – Παραδείγματα αξιοποίησης των κλώνων στο Scratch 2.0. Στο Κολτσάκης Π. Ε. & Σαλονικίδης Μ. Ι. (Επιμ.) Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδακτική Πράξη», Τόμος Δ΄, 264-269, Θεσσαλονίκη, 27-29 Απριλίου 2018, ISBN: 978-960-99301-6-1.  https://5syn-thess2018.ekped.gr/praktika2018/d-089-264-269.pdf

 

Δημιουργώντας ψηφιακά έργα/παιχνίδια στο Scratch 2.0 

 


1. Εκπαιδευτικό σενάριο «Κυνήγι πεταλούδων»

 

Εκπαιδευτικό σενάριο «Κυνήγι πεταλούδων» ‐ Δημιουργώντας ένα ψηφιακό παιχνίδι στο Scratch 2.0 

Φύλλο δραστηριότητας «Κυνήγι πεταλούδων» ‐ Δημιουργώντας ένα ψηφιακό παιχνίδι στο Scratch 2.0 

https://scratch.mit.edu/projects/20016005/ «Κυνήγι πεταλούδων»- 1

https://scratch.mit.edu/projects/20016036/ «Κυνήγι πεταλούδων»-2

 


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

 


2. Εκπαιδευτικό σενάριο «Recycle now! – Ανακύκλωση τώρα!»

 

Εκπαιδευτικό σενάριο «Recycle now! – Ανακύκλωση τώρα!» ‐ Δημιουργώντας ένα ψηφιακό παιχνίδι στο Scratch 2.0

Φύλλο δραστηριότητας «Recycle now! – Ανακύκλωση τώρα!» – Από την έκδοση v1 στην έκδοση v2

Φύλλο δραστηριότητας «Recycle now! – Ανακύκλωση τώρα!» – Από την έκδοση v2 στην έκδοση v3

https://scratch.mit.edu/projects/87188740/   Recycle now! – Ανακύκλωση τώρα! v1

https://scratch.mit.edu/projects/87750584/   Recycle now! – Ανακύκλωση τώρα! v2

https://scratch.mit.edu/projects/104547022/  Recycle now! – Ανακύκλωση τώρα! v3


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

 


3. Εκπαιδευτικό σενάριο «BREAKDANCE»

 

Εκπαιδευτικό σενάριο «BREAKDANCE»‐ Δημιουργώντας ψηφιακή αφήγηση στο Scratch 2.0

Βασική ιδέα σεναρίου: Χορεύοντας breakdance – δημιουργία χορογραφίας ως κινουμένου σχεδίου μετά μουσικής (εναλλαγή/προσθήκη/τροποποίηση ενδυμασίας, εισαγωγή ήχου)

https://scratch.mit.edu/projects/22716897/ Breakdance – v1

https://scratch.mit.edu/projects/22716926/ Breakdance – v2

https://scratch.mit.edu/projects/46768550/ Breakdance – v3


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.

 

 


4. Εκπαιδευτικό σενάριο «Η γάτα σχεδιάζει με ακρίβεια»

 

Εκπαιδευτικό σενάριο «Η γάτα σχεδιάζει με ακρίβεια»

Βασική ιδέα σεναρίου: Κινούμαι με ακρίβεια και σχεδιάζω με χρήση συντεταγμένων στο Scratch 2.0.

http://scratch.mit.edu/projects/22345942/

http://scratch.mit.edu/projects/22345916/

http://scratch.mit.edu/projects/22346365/

https://scratch.mit.edu/projects/22346365/

https://scratch.mit.edu/projects/26698633/


Μετάβαση στο scratch.mit.edu.


 

Δραστηριότητες Scratch 3.0

 

https://eclass.sch.gr/courses/G2007105/
Ας δημιουργήσουμε ψηφιακά παιχνίδια στο Scratch!!!

 

Δημιουργώ ψηφιακά έργα προγραμματίζοντας στο περιβάλλον Scratch 3.0

Γλέζου Κ., Ιωσηφίδου Μ., (2019). Δημιουργώ ψηφιακά έργα προγραμματίζοντας στο περιβάλλον Scratch 3.0. Στο Πρακτικά Εργασιών του 10ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» – ΡΟΔΟΣ 2019 (ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΟ ΣΤΗ ΡΟΔΟ), Ρόδος, 12-14 Απριλίου 2019 (υπό έκδοση)

 


 

MicroWorlds Pro

 

Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο πολυμεσικό προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro «Παίζω, Διερευνώ και Μαθαίνω Συντροφιά με τη Χελώνα»

 

 Online Οδηγός Εκμάθησης  MicroWorlds Pro 

 Πρώτη επαφή με το περιβάλλον εργασίας του MicroWorlds Pro

 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας του MicroWorlds Pro

 Πώς να προγραμματίσω τη χελώνα;

 Πώς να κατασκευάσω κινούμενα σχέδια;

 Βασικές εντολές Logo

Διαδικασίες και υπερδιαδικασίες Logκαι γραφικά χελώνας

Παραμετρικές διαδικασίες Logκαι γραφικά χελώνας

 Φύλλα εργασίας

 


 

Περιβάλλον pseudoglossa.gr

 

Δομή Επανάληψης – Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ – Β΄ Τάξη ΓΕΛ

 

Επαναληπτικό μάθημα – Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ – Β΄ Τάξη ΓΕΛ

 

 

Ασκήσεις στη Δομή Επιλογής

 

Ασκήσεις στην Αναπαράσταση Αλγορίθμων

 


 

Υπολογιστική Σκέψη

 

Στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης στη σχολική τάξη

 

Παρουσίαση «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Σκέψη»

 


 

ΣΕΝΑΡΙΑ – ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Το Νερό στη Φύση – Ο Κύκλος του Νερού με έμφαση στην αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και άλλων ψηφιακών εργαλείων.

 

Ευθύγραμμες κινήσεις – Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με αξιοποίηση προσομοιώσεων

 

Θερμική διαστολή και συστολή στερεών