Δημοσιεύσεις

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

 

Α. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (με σύστημα κριτών)

 1. Glezou, K. & Grigoriadou M., (2010). Engaging Students of Senior High School in Simulation Development. INFORMATICS IN EDUCATION, 2010, Vol. 9, No. 1, pp. 37-62. ISSN 1648-5831  https://www.mii.lt/informatics_in_education/pdf/INFE164.pdf
 2. Glezou, K. & Grigoriadou M., (2010). Teacher Training in Logo Programming by using Preconstructed Reusable Microworlds. The International Journal of Learning, Volume 17, Issue 1, pp. 347-364. ISSN 1447-9494
 3. Glezou, K., Grigoriadou M., & Samarakou, M., (2010). Educational Online Social Networking in Greece: A Case Study of a Greek Educational Online Social Network. The International Journal of Learning, Volume 17, Issue 3, pp. 399-420. ISSN 1447-9494

 

Β. Βιβλία – Κεφάλαια βιβλίων 

 1. Glezou, K. (2019). Fostering Computational Thinking and Creativity in Early Childhood Education: Play-Learn-Construct-Program-Collaborate. In St. Papadakis and M. Kalogiannakis (Eds), Mobile Learning Applications in Early Childhood Education, (pp. 324-347), Hershey, PA: IGI Global.
 2. Γλέζου, Αικατερίνη (2010). Ανάπτυξη Μαθησιακών Περιβαλλόντων με Αξιοποίηση της Γλώσσας Προγραμματισμού Logo στη Διδακτική Πράξη. Διδακτορική Διατριβή. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. DOI 10.12681/eadd/28828
 3. Γλέζου, Κ. & Γρηγοριάδου, Μ. (2009). Αξιοποίηση Logo-like περιβάλλοντος στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία. Στο Γρηγοριάδου, Μ., Γουλή, Ε., Γόγουλου, Α., (επιμ.), Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής, Κεφ. 4ο, σελ. 177-281, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. ISBN 978-960-6759-23-9
 4. Γλέζου, Κ. Ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης: MicroWorlds Pro & Modellus. Στο Γρηγοριάδου, Μ., (επιμ.), Σημειώσεις για το μάθημα: «Πληροφορική και Εκπαίδευση», Κεφ. 3ο, σελ. 52-90, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2004-2005.
 5. Γλέζου, Κ. Διερευνώ με τη χελώνα – Το τετράδιο της Πληροφορικής – Τάξη Γ΄, Σημειώσεις για το μάθημα της Πληροφορικής, ΑΡΣΑΚΕΙΑ – ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αθήνα 2003-2004.
 6. Γλέζου, Κ. Διερευνώ με τη χελώνα – Το τετράδιο της Πληροφορικής – Τάξη Δ΄, Σημειώσεις για το μάθημα της Πληροφορικής, ΑΡΣΑΚΕΙΑ – ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αθήνα 2003-2004.
 7. Γλέζου, Κ. Διερευνώ με τη χελώνα – Το τετράδιο της Πληροφορικής – Τάξη Ε΄, Σημειώσεις για το μάθημα της Πληροφορικής, ΑΡΣΑΚΕΙΑ – ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αθήνα 2003-2004.
 8. Γλέζου, Κ. Διερευνώ με τη χελώνα – Το τετράδιο της Πληροφορικής – Τάξη ΣΤ΄, Σημειώσεις για το μάθημα της Πληροφορικής, ΑΡΣΑΚΕΙΑ – ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αθήνα 2003-2004.

 

Γ. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών  Συνεδρίων / Συνεδριών Εργασίας (με σύστημα κριτών)

 1. Γλέζου Κ., (2019). O ρόλος του εκπαιδευτικού στην ψηφιακή εποχή: Ιχνηλατώντας απόψεις, θέσεις, στάσεις, τάσεις, προσδοκίες με αυτοβιογραφική προσέγγιση. Στο (Επιμ.) Πρακτικά Εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου «Η Ταυτότητα και το Εργασιακό Προφίλ του Εκπαιδευτικού ως Επαγγελματία», Αθήνα, 08-09 Νοεμβρίου 2019 (υπό έκδοση)
 2. Glezou, K. (2014). Student Engagement in digital storytelling with Scratch in classroom settings. In Proceedings of International Conference “Digital storytelling in times of crisis”, 08-10/05/2014, Athens, Greece. (https://dst.ntlab.gr/2014/ under publication)
 3. Glezou, K. (2012). Educational online social networking in tertiary education – A teaching intervention. In Kynigos, J. Clayson, N. Yiannoutsou (Eds) Proceedings of International Conference ‘Constructionism 2012 – Theory, Practice and Impact’, pp. 299-308, Athens, Greece. ISBN: 978-960-88298-4-8
 4. Glezou, K. & Grigoriadou, M. (2009). An Alternative Instructional Approach for Introductory Courses to Logo Programming. In Proceedings of IADIS International Conference CELDA 2009, pp. 419-424. Rome, Italy. ISBN: 978-972-8924-95-9
 5. Glezou, K. & Grigoriadou, M. (2009). Supporting Student Engagement in Simulation Development. In C. O’Malley, D. Suthers, P. Reimman, A. Dimitracopoulou (Eds.) Proceedings of 8th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning CSCL2009: Computer Supported Collaborative Learning Practices, 414-418. Rhodes. ISBN: 978-1-61584-137-0
 6. Glezou, K. & Grigoriadou M. (2009). Design Principles of Training Material for Introductory Courses to Programming and Logo by using preconstructed microworlds. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2009 (ED-MEDIA 2009), 1606-1614. Chesapeake, VA: AACE. ISBN 978-1-880094-73-0
 7. Glezou, K. & Grigoriadou, M. (2008). Simulation Development by Students: An Alternative Cross-Thematic Didactical Approach. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2008 (ED-MEDIA 2008), 4108-4117. Chesapeake, VA: AACE. ISBN 978-1-880094-65-5
 8. Glezou, K. & Grigoriadou, M. (2007). A novel didactical approach of the decision structure for novice programmers. In Ivan Kalas (ed.) Proceedings of 11th European Logo Conference (Eurologo 2007), Bratislava. (available in http://www.eurologo2007.org/proceedings/)

 

Δ. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών  Συνεδρίων υπό μορφή Poster (με σύστημα κριτών)

 

Ε. Δημοσιεύσεις  σε Πρακτικά  Ελληνικών  Συνεδρίων / Συνεδρίων  Εργασίας (με σύστημα κριτών) 

 1. Γλέζου Κ., Ιωσηφίδου Μ., (2019). Δημιουργώ ψηφιακά έργα προγραμματίζοντας στο περιβάλλον Scratch 3.0. Στο (Επιμ.) Πρακτικά Εργασιών του 10ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» – ΡΟΔΟΣ 2019 (ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΟ ΣΤΗ ΡΟΔΟ), Ρόδος, 12-14 Απριλίου 2019 (υπό έκδοση)   https://blogs.sch.gr/glezou/files/2020/02/2019_scratchday_rodos-glezou.pdf
 2. Γλέζου Κ. (2018). Αξιοποιώντας Συστήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη διδακτική πράξη. Στο (Επιμ.) Πρακτικά Εργασιών Πανελλήνιου Συνέδριου Scientix για την εκπαίδευση STEM, 3-4 Σεπτεμβρίου 1998, ΕΜΠ Ζωγράφου (υπό έκδοση) https://scientix.ellak.gr/wp-content/uploads/sites/30/2018/09/glezou.pdf
 3. Γλέζου Κ., Ιωσηφίδου Μ., Μπιρμπίλης Γ., (2018). Μελέτη της κλωνοποίησης – Παραδείγματα αξιοποίησης των κλώνων στο Scratch 2.0. Στο Κολτσάκης Π. Ε. & Σαλονικίδης Μ. Ι. (Επιμ.) Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδακτική Πράξη», Τόμος Δ΄, 264-269, Θεσσαλονίκη, 27-29 Απριλίου 2018, ISBN: 978-960-99301-6-1.  https://5syn-thess2018.ekped.gr/praktika2018/d-089-264-269.pdf
 4. Γλέζου Κατερίνα, (2017). Προγραμματίζω και Μαθαίνω Παίζοντας με το Σύστημα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής BeeBots. Στο Γλέζου, Κ., Κολτσάκης Ε., Λούβρης Α. & Τζιμόπουλος, Ν. (Επιμ.) Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου eTwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα», Πάτρα.  ISBN: 978-618-81706-4-3.   https://blogs.sch.gr/glezou/files/2020/02/2017_beebot_glezou_patra_2017_etwinning.pdf
 5. Γλέζου Κατερίνα, (2017). Αξιοποίηση του Συστήματος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Edison στη Διδακτική Πράξη. Στο Τζιμόπουλος, Ν. (Επιμ.) Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, Εκδόσεις Ε-Δίκτυο ΤΠΕΕ, ISBN: 978-618-80768-4-6.   https://www.researchgate.net/publication/316664762_Axiopoiese_tou_Systematos_Ekpaideutikes_Rompotikes_Edison_ste_Didaktike_Praxe
 6. Γλέζου Κατερίνα, Μπιρμπίλης Γιώργος, (2017). Δραστηριότητες Αξιοποίησης του Συστήματος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Edison. Στο Τζιμόπουλος, Ν. (Επιμ.) Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, Εκδόσεις Ε-Δίκτυο ΤΠΕΕ, ISBN: 978-618-80768-4-6.   https://www.researchgate.net/publication/316664932_Drasteriotetes_Axiopoieses_tou_Systematos_Ekpaideutikes_Rompotikes_Edison
 7. Γλέζου Κατερίνα, (2017). Επιμορφωτικό Εργαστήριο: Εισαγωγή στο σύστημα εκπαιδευτικής ρομποτικής Edison – Ελέγχω, προγραμματίζω, κατασκευάζω ρομπότ. Στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος(επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σ. 1060-1066, Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017. ISSN2529-0924, ISBN978-618-83186-0-1.   https://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe2589.pdf
 8. Γλέζου Κ., Ιωσηφίδου Μ., (2016). Δημιουργώντας ψηφιακά παιχνίδια με αξιοποίηση του Scratch 2.0 στην τάξη – Παρουσίαση εργασιών μαθητών. Στο Ι. Σαλονικίδης (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 4ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Τόμος Δ΄, 25-30, Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016, ISBN: 978-960-99301-2-3.  https://4syn-thess2016.ekped.gr/wp-content/uploads/2016/04/vol4_247-025-030.pdf
 9. Μαστρογιάννης Ι., Σωτηρίου Σ., Γλέζου Κ., (2016). Εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής με το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch for Arduino. Στο Ι. Σαλονικίδης (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 4ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Τόμος Δ΄, 85-89, Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016, ISBN: 978-960-99301-2-3.  http://4syn-thess2016.ekped.gr/wp-content/uploads/2016/04/vol4_245-085-089.pdf
 10. Γλέζου Κ., Σαββιδάκη Α., Μπιρμπίλης Γ., (2015). Lego WeDo – Scratch: Κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας. Στο Τζιμόπουλος, Ν. (Επιμ.) Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, 26-28 Ιουνίου 2015, ISBN : 978-960-89753-8-5.   https://blogs.sch.gr/glezou/files/2020/02/2015_syros_glezou.pdf
 11. Γλέζου, Κ., & Ιωσηφίδου, Μ. (2015). Εισαγωγή στο διαδικτυακό περιβάλλον προγραμματισμού Scratch 2.0. Στο Τζιμόπουλος, Ν. (Επιμ.) Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, 26-28 Ιουνίου 2015, ISBN : 978-960-89753-8-5.
 12. Γλέζου, Κ., Ιωσηφίδου, Μ., Μαστρογιάννης, Ι., Σωτηρίου Σ., (2014). Δημιουργώντας ψηφιακές αφηγήσεις στο Scratch 2.0. Στο Θ. Σαμαρά, Εμ. Κουσλόγλου, Ι. Σαλονικίδης & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, ΤΟΜΟΣ Γ’, 373-378, Νάουσα, 4-6 Απριλίου 2014. ISBN:978-960-99301-1-6.
 13. Ιωσηφίδου, Μ. & Γλέζου, Κ., (2014). Κυνήγι πεταλούδων – Δημιουργώντας ένα ψηφιακό παιχνίδι στο Scratch 2.0. Στο Θ. Σαμαρά, Εμ. Κουσλόγλου, Ι. Σαλονικίδης & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, ΤΟΜΟΣ Γ’, 414-424, Νάουσα, 4-6 Απριλίου 2014. ISBN: 978-960-99301-1-6. http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/VolC/VolC_414_424.pdf
 14. Γλέζου Κ., (2014). Αξιοποιώντας εκπαιδευτικά διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα στην τάξη: Μελέτη περίπτωσης «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης». Στο Ν. Τζιμόπουλος, Γ. Αυγέρης και Α. Λούβρης (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου eTwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα», Πάτρα, 14-16 Νοεμβρίου 2014. ISBN: 978-618-81706-0-5.
 15. Γλέζου, Κ., & Ιωσηφίδου, Μ. (2013). Εισαγωγή στο διαδικτυακό περιβάλλον προγραμματισμού Scratch 2.0. Στο Τζιμόπουλος, Ν. (Επιμ.) Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, 21-23 Ιουνίου 2013, ISBN : 978-960-89753-8-5.
 16. Γλέζου Κ., Μαστρογιάννης Ι., Σωτηρίου Σ. (2013). Αξιοποίηση και κατασκευή προσομοιώσεων Κινηματικής στο Scratch από μαθητές Λυκείου. Στο Τζιμόπουλος, Ν. (Επιμ.) Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, ISBN : 978-960-89753-8-5.
 17. Γλέζου, Κ., Ξενάκη, Σ., & Γρηγοριάδου, Μ. (2011). Μελέτη βαθμού συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των μελών του δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης». Στο Κ. Γλέζου, Σ. Σωτηρίου & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος. ISBN : 978-960-89753-7-8.
 18. Μαστρογιάννης Ι., Γλέζου Κ., Σωτηρίου Σ., (2011). Παίζω, μαθαίνω και διερευνώ με το ελεύθερο λογισμικό Scratch. Στο Κ. Γλέζου, Σ. Σωτηρίου & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Τόμος Γ΄, 1710-1712, Σύρος, ISBN : 978-960-89753-7-8.
 19. Γλέζου Κ., Γρηγοριάδου Μ., (2010). Μελέτη περίπτωσης αξιοποίησης διαδικτυακού εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου στη διδακτική πράξη. Στο Α. Τζιμογιάννης (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ. 771-778, Κόρινθος. ISBN: 978-960-88359-5-5   https://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe1593.pdf
 20. Γλέζου, Κ. & Γρηγοριάδου, Μ. (2010). Ελληνικά Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Κοινωνικά Δίκτυα. Στο Β. Κολτσάκης, Γ. Σαλονικίδης, Μ. Δοδοντσής (Επιμ.) Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας με θέμα «Ψηφιακές και Διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση», 1665-1677, Βέροια-Νάουσα.
 21. Γλέζου, Κ., Γρηγοριάδου, Μ. (2010). Μελέτη Αξιολόγησης Εναλλακτικής Επιμορφωτικής Προσέγγισης Εισαγωγής στον Προγραμματισμό σε Logo. Στο Γρηγοριάδου, Μ. (Επιμ.) Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής, 439-448, Αθήνα. ISBN 978-960-88359-4-8 978-960-466-058-2  https://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe1534.pdf
 22. Γλέζου, Κ., Γρηγοριάδου, Μ. & Κωνσταντίνου Ν. (2010). Αξιοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης στην ελληνική εκπαίδευση. Στο Γρηγοριάδου, Μ. (Επιμ.) Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής, 375-384, Αθήνα. ISBN 978-960-88359-4-8 978-960-466-058-2   https://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe1517.pdf
 23. Φεσάκης, Γ., Καράκιζα, Tσ., Γουλή, E., Γλέζου Κ., Γόγουλου, A. (2010). Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία της Πληροφορικής. Στο Γρηγοριάδου, Μ. (Επιμ.) Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής, 466-468, Αθήνα. ISBN 978-960-88359-4-8 978-960-466-058-2
 24. Γλέζου, Κ., Μπιρμπίλης, Γ. & Γρηγοριάδου, Μ. (2009). Σχεδιαστικές αρχές επιμορφωτικού υλικού για μαθήματα εισαγωγής στον προγραμματισμό και στη Logo. Στο Τζιμόπουλος Ν. & Πόρποδα Αρ. (Επιμ.),  Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Τόμος Β΄, 848-858, Σύρος. ISBN 978-960-89753-4-7 SET
 25. Γλέζου, Κ., Μπιρμπίλης, Γ. & Γρηγοριάδου, Μ. (2009). Εναλλακτική διδακτική προσέγγιση εισαγωγής στον προγραμματισμό και στη Logo με αξιοποίηση προκατασκευασμένων μικρόκοσμων. Στο Π. Πολίτης (Επιμ.), Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΕΤΠΕ “Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία”, 505-511. Βόλος. ΙSSN 1791-9215
 26. Γλέζου, Κ. (2008). Κατασκευάζοντας Αλληλεπιδραστικούς Μικρόκοσμους στο Λύκειο. Στο Αγγελή Χ. & Βαλανίδη Ν. (Επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή “Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση”, Τόμος 2, 173-180, Κύπρος.  https://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe1305.pdf
 27. Γλέζου, Κ. & Γρηγοριάδου, Μ., (2008). Ανάδειξη πτυχών κατασκευής προσομοιώσεων στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία, Στο Ε. Κολτσάκης & Ι. Σαλονικίδης (Επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, με θέμα «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης», Τόμος A΄, 346-354. Νάουσα.
 28. Γλέζου, Κ. & Γρηγοριάδου, Μ., (2008). Ανάπτυξη προσομοιώσεων από μαθητές: μια εμπειρική μελέτη. Στο Β. Κόμης (επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου »Διδακτική της Πληροφορικής», 499-504. Πάτρα.
 29. Γλέζου, Κ., & Γρηγοριάδου, Μ. (2007). Ανάπτυξη προσομοίωσης της ελεύθερης πτώσης: μία εναλλακτική διαθεματική πρόταση διδασκαλίας, Στο Ν. Δαπόντες & Ν. Τζιμόπουλος (επιμ.), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Τόμος B΄, 210-219. Σύρος. ISBN 978-960-89753-0-9 SET
 30. Γλέζου, Κ., Γρηγοριάδου, Μ., Παπανικολάου, Κ. (2006). Εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις στο πλαίσιο παιδαγωγικής αξιοποίησης Logo-like περιβάλλοντος. Στο Δ. Ψύλλος, Β. Δαγδιλέλης (επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, 593-600. Θεσσαλονίκη. ISBN 960-88359-3-3
 31. Παπανικολάου, Κ., Γρηγοριάδου, Μ.,  Γλέζου, Κ. (2006). Αναπτύσσοντας αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για την εισαγωγή αρχάριων προγραμματιστών στις βασικές δομές προγραμματισμού. Στο Ελ. Σταυρίδου, Χ. Σολομωνίδου (επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης», 129-138. Βόλος.
 32. Γλέζου, Κ., Σταμούλη Ε., Γρηγοριάδου Μ. (2005). Εναλλακτική Προσέγγιση Διδασκαλίας της Δομής Επιλογής για Αρχάριους Προγραμματιστές με Αξιοποίηση του MicroWorlds Pro. Στο Αθ. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», 148-156. Κόρινθος.
 33. Παπανικολάου, Κ. Α., Γόγουλου, Α., Γλέζου Κ., Γρηγοριάδου, Μ. (2005). Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Έννοια της «Διαδικασίας». Στο Αθ. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», 129-137. Κόρινθος.
 34. Γλέζου, Α., Γρηγοριάδου, Μ., Παπανικολάου, K.A., (2005). Παιδαγωγική αξιοποίηση Logo-like περιβάλλοντος και διαθεματική προσέγγιση στο μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου. Στο Αγγ. Γιαλαμά, Ν. Τζιμόπουλος, Αν. Χλωρίδου (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη, Τόμος Β΄, 81-90. Σύρος. ISBN 960-8105-88-9 SET https://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe991.pdf
 35. Παπανικολάου, K.A., Γόγουλου, Α., Γλέζου, Κ., Γρηγοριάδου, Μ. (2005). Mία Διδακτική Πρόταση για την Επαναληπτική Δομή: «Μαύρο Κουτί» + MicroWorlds Pro. Στο Αγγ. Γιαλαμά, Ν. Τζιμόπουλος, Αν. Χλωρίδου (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη, Τόμος Β΄, 135-144. Σύρος. ISBN 960-8105-88-9 SET
 36. Γλέζου, Κ. & Γρηγοριάδου, Μ. (2003). Αξιοποίηση Logo-like περιβάλλοντος στη σχολική τάξη: εμπειρίες, προβληματισμοί και διδακτικές προτάσεις. Στο Μ. Ιωσηφίδου, Ν. Τζιμόπουλος (επιμ), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ: Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Τόμος Β’, 269-280. Σύρος. ISBN 960-8105-63-3
 37. Γλέζου, Κ. (2002). Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Σεναρίων και Δραστηριοτήτων Αξιοποιώντας Logo-like Περιβάλλον στο Δημοτικό Σχολείο. Στο Α. Δημητρακοπούλου (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Τόμος Β΄, 333-338. Ρόδος. ISBN T2 960-03-3401-3
 38. Γλέζου, Κ. (2002). Πτυχές της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας στην τάξη. Στο Α. Δημητρακοπούλου (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Τόμος Α΄, 373-378. Ρόδος. ISBN T1 960-03-3400-5
 39. Γιώτη, Λ. & Γλέζου, Κ. (2002). Πρόταση παιδαγωγικής αξιοποίησης διερευνητικού λογισμικού για μαθητές Δημοτικού: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού σεναρίου και ανάπτυξη του Μικρόκοσμου «Ηλιακό σύστημα». Στο Γ. Καψάλης, Α. Κατσίκης (επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», Τόμος Β΄, σελ. 96-109, Ιωάννινα. ISBN 960-233-118-6
 40. Μαρνέλη Λ., Γλέζου, Κ., Τσοβόλας Σ. (2001). Μελέτη του φαινομένου διάθλασης σε «εικονικό εργαστήριο». Στο Μ. Ιωσηφίδου, Ν. Τζιμόπουλος (επιμ), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη. Εκπαιδευτικό Λογισμικό – Διαδίκτυο, Σύρος, σελ. 217-224, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. ISBN 960-8105-40-4 SET
 41. Γλέζου, Κ. & Σωτηρίου Σ. (2001). Μελέτη εκφόρτισης πυκνωτή. Στο Μ. Ιωσηφίδου, Ν. Τζιμόπουλος (επιμ), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη. Εκπαιδευτικό Λογισμικό – Διαδίκτυο, Σύρος, σελ. 238-243, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. ISBN 960-8105-40-4 SET
 42. Γλέζου, Κ. & Μαρνέλη Λ. (2001). Μελέτη διάσπασης ραδιενεργών πυρήνων. Στο Μ. Ιωσηφίδου, Ν. Τζιμόπουλος (επιμ), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη. Εκπαιδευτικό Λογισμικό – Διαδίκτυο, Σύρος, σελ. 231-237, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. ISBN 960-8105-40-4 SET

 

Ζ. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Ημερίδων 

Ζ1.       Γλέζου, Κ. & Γρηγοριάδου, Μ. (2004). Παίζω, διερευνώ και μαθαίνω προγραμματίζοντας τη χελώνα, Στο Π. Πολίτης (επιμ) Πρακτικά 2ης Διημερίδας  με Διεθνή Συμμετοχή με τίτλο: «Διδακτική της Πληροφορικής», 182-192. Βόλος. ISBN 960-8021-03-0 https://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe446.pdf