Σχετικά

Η συζήτηση κατά κύριο λόγο περιστρέφεται γύρω από θέματα αξιοποίησης αλληλεπιδραστικών μικρόκοσμων και γενικότερα ανοικτών διερευνητικών περιβαλλόντων στη διδακτική πράξη, διδακτικές προτάσεις, μαθήματα προγραμματισμού, μαθήματα δημιουργίας κινουμένων σχεδίων, σχέδια μαθημάτων, φύλλα δραστηριοτήτων.

Αφήστε μια απάντηση