Άρθρα: Σεπτέμβριος, 2013

  «…..Όσο υπάρχουν φάροι το ταξίδι θα συνεχίζεται….» To the light house, Virginia Woolf Κάθε νέο μέσο στη διδασκαλία έτσι και οι Νέες Τεχνολογίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα και αν δεν αναπλαισιωθούν πρώτα μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό που διαφοροποιεί την κοινωνία μας σήμερα σε σχέση με το παρελθόν είναι ουσιαστικά ο τρόπος επικοινωνίας […]