Αρχεία για Ιανουάριος, 2015


ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ηλικιακή Ομάδα: Μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Εκπαιδευτικός σκοπός:Να αντιληφθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές  την ωφελιμότητα της  δικτύωσης και -μέσω αυτής-  της αλληλεπίδρασης με τους άλλους κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Εκπαιδευτικός στόχος: Να αντιληφθούν την ανάγκη συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο ΠΕ «ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,   κατά τη μελέτη του Νερού, ως φυσικού, […]

ΕΛΙΑ, Ασημένια φυλλωσιά

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ηλικιακή Ομάδα: Μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού,  Γυμνασίου και Λυκείου Εκπαιδευτικός σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές την αξία της Ελιάς (δένδρο και καρπός) Εκπαιδευτικοί στόχοι:  Η φωτογραφία -να αποτελέσει κεντρική έννοια γύρω από την οποία οι μαθητές θα σχεδιάσουν έναν εννοιολογικό χάρτη στη θεματική της ελιάς. -να αξιοποιηθεί ως αφόρμηση συζήτησης προκειμένου ο εκπαιδευτικός, […]

ΕΛΙΑ, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ηλικιακή Ομάδα: Μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Εκπαιδευτικός σκοπός:Να αντιληφθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές  την ωφελιμότητα της  δικτύωσης και -μέσω αυτής-  της αλληλεπίδρασης με τους άλλους κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Εκπαιδευτικός στόχος: Να ενστερνιστούν την ανάγκη συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο ΠΕ «ΕΛΙΑ»,   κατά τη μελέτη της Ελιάς στο πλαίσιο ομοθεματικού […]

ΚΑΣΤΡΟ: Ο ΤΟΠΟΣ ΤΟ ΟΡΙΖΕΙ ΚΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΧΤΙΖΕΙ, το Κάστρο της Μονεμβασιάς

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ηλικιακή Ομάδα: Μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου Εκπαιδευτικός σκοπός:Να αντιληφθούν οι μαθητές τη σπουδαιότητα  της  αειφορικής λειτουργίας ενός  κάστρου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον διαχρονικά, θέτοντας παραμέτρους κινδύνου, απειλής  και ασφάλειας. Εκπαιδευτικός στόχος: Να διαπιστώσουν από τη φωτογραφία τη θέση του κάστρου και να προβληματιστούν και να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη άποψησχετικά […]

ΚΑΣΤΡΟ: Ο ΤΟΠΟΣ ΤΟ ΟΡΙΖΕΙ ΚΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΧΤΙΖΕΙ, Η καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ηλικιακή Ομάδα: Μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου Εκπαιδευτικός σκοπός:Να αντιληφθούν οι μαθητές μέσα από τα κάστρα, τις φυσικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις της ύπαρξής τους ως μνημεία του υλικού πολιτισμού για τον ανθρώπου και το περιβάλλον διαχρονικά. Εκπαιδευτικός στόχος1 : Να εντοπίσουν και να καταγράψουν τα υλικά κατασκευής των κτισμάτων του κάστρου, […]

ΚΑΣΤΡΟ: Ο ΤΟΠΟΣ ΤΟ ΟΡΙΖΕΙ ΚΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟ ΧΤΙΖΕΙ, Από την αρχαία πόλη της Έδεσσας στη σύγχρονη

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ηλικιακή Ομάδα: Μαθητές τελευταίων τάξεων Δημοτικού, μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου Εκπαιδευτικός σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές τις σχέσεις αλληλεπίδρασης ανθρώπου-περιβάλλοντος στο χρόνο (παρελθόν, παρόν, μέλλον) Εκπαιδευτικός στόχος: Να παρατηρήσουν και να ερμηνεύσουν τη σχέση που συνδέει τον προσανατολισμό και την πολεοδομία της πόλης με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων της Εκπαιδευτικό υλικό α. […]


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων