Άσκηση 5

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2014 1:32 μμ |  Με ετικέτα |

α) Σωστό αφού σχηματίζεται 1 mol CO2 (g) σε πρότυπη κατάσταση β) Λάθος. Αυτό συμβαίνει σε πρότυπη κατάσταση. Αν έχουμε διαφορετικές συνθήκες θα έχουμε και διαφορετικό ποσό θερμότητας γ) Λάθος γιατί μετρούμε μεταβολή ενθαλπίας καύση και όχι ενθαλπία καύσης δ) Σωστό, αφού σε πρότυπη κατάσταση όταν καίγεται 1 mol γραφίτη εκλύεται ενέργεια 394 KJ. ε) Λάθος καθώς η ενθαλπία ουσίας […]

Άσκηση 6

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2014 1:25 μμ |  Με ετικέτα |

Ισχύει:    Η+ + ΟΗ – → H2O(l) ΔH = – 57,1 KJ/mol NaOH (aq) + HBr (aq) → NaBr (aq) + H2O(l) Ουσιαστικά έχουμε ΟΗ –+ Η+ → H2O(l) άρα q = – 57,1 KJ   Μ(ΟΗ)2 (aq) + 2 HCl (aq) → MCl2 (aq) + 2 H2O(l) Ουσιαστικά  2ΟΗ –+ 2Η+ → 2H2O(l) άρα […]