Το λογισμικό της Βιολογίας Γυμνασίου

Μπορείτε να «κατεβάσετε» το λογισμικό που χρησιμοποιούμε στο σχολείο στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/viologia/

Άσκηση 35

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Πέμπτη, 19 Δεκέμβριος 2013 3:31 μμ |  Με ετικέτα |

q = m c Δθ q = 5 kg 4,2  J g -1 K-1 (56-20) K q = 5000 g 4,2  J g -1K-1 36 K q = 756 J Δηλαδή όταν καίγονται 31 gr P4 εκλύονται 756 J Όμως n P4 = 31/4∙31 = 0,25 mol και σύμφωνα με την αντίδραση: ……….P4(s)        + […]

Άσκηση 33

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Παρασκευή, 13 Δεκέμβριος 2013 7:45 μμ |  Με ετικέτα |

Τα συνολικά mol του μίγματος είναι : nολ = 33,6/22,4 = 1,5 mol Το γραμμομοριακό κλάσμα του H2(g) στο μίγμα είναι 0,6 δηλ. nH2 / nol= 0,6 nH2 / 1,5= 0,6 nH2 = 0,9 mol  άρα nCl2 = 0,6 mol Έτσι από τα 1,5 mol μίγματος τα 0,9 mol  είναι H2 Από τα 100 mol […]

Προβληματιστείτε…

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2013 7:42 μμ |  Με ετικέτα |

Την επόμενη βδομάδα θα πραγματοποιήσουμε ένα πείραμα όπου θα χρειαστούμε 50 ml διαλύματος HCl 1 Μ και 50 ml διαλύματος  ΝaOH επίσης 1 Μ Στο εργαστήριο διαθέτουμε 1 L διαλύματος HCl  31 % w/v και 100 gr στερεού NaΟΗ. Μπορείτε να βρείτε τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για να παρασκευάσουμε τα δύο διαλύματα που θα μας χρειαστούν; […]

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Άσκηση 24 φυλλαδίου

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2013 7:15 μμ |  Με ετικέτα |

CH4(g)   +  2 Ο2(g) →  CO2 (g)   + 2 H2O(g)  – 210 Kcal Στο 1 mol                          ελευθερώνεται θερμότητα 210 Kcal Στα χ mol                          ελευθερώνεται θερμότητα 210∙χ Kcal και C2H4(g)  +  3 Ο2(g) →  2 CO2 (g)   + 2 H2O(g)  – 340 Kcal Στο 1 mol                          ελευθερώνεται θερμότητα 340 Kcal Στα ψ mol                          ελευθερώνεται θερμότητα 340∙ψ […]

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Άσκηση 25 φυλλαδίου

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2013 6:15 μμ |  Με ετικέτα |

C(s)                  +           CO2 (g)     →        2CO (g)      28 Kcal Στο 1 mol   απαιτούνται    1 mol     και απορροφάται θερμότητα  28 Kcal Στα χ mol    απαιτούνται    χ mol      και απορροφάται θερμότητα   28 ∙ χ Kcal 2C(s)               +       Ο2 (g)         →      2CO (g)         -56 Kcal Στα 2 mol απαιτείται  1 mol    εκλύεται θερμότητα 56 […]

1ο Φύλλο Εργασίας: Μέτρηση μήκους

Κάτω από: 06) Φυσική Α΄Γυμν. | Φωτιάδης Φώτης
Πέμπτη, 5 Δεκέμβριος 2013 8:52 μμ |

Φύλλο Εργασίας 1 Μέτρηση Μήκους – Η μέση τιμή α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Η χαρά, ο φόβος, ο πόνος  δεν μπορούν να μετρηθούν ή να συγκριθούν  με αντικειμενικό τρόπο. Αντίθετα μπορούμε να μετρήσουμε το μήκος, τη μάζα, το εμβαδόν τον όγκο και άλλα μεγέθη.  Πώς γίνεται η μέτρηση του μήκους; Μπορεί να γίνει με ένα χάρακα, […]