Δυνατότητα εισαγωγής αποφοίτων Γυμνασίου χωρίς ηλικιακό όριο στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ.

Σημαντική επισήμανση: Δυνατότητα εισαγωγής αποφοίτων Γυμνασίου χωρίς ηλικιακό όριο στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ.

Επισήμανση από το ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας σχετικά με τη δυνατότητα εισαγωγής αποφοίτων Γυμνασίου στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ.:

Επειδή διαπιστώνεται ότι σε πλήθος εκπαιδευτικών ιστοτόπων αλλά και στα δημοσιευμένα σχετικά  άρθρα σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα αναφέρεται λανθασμένα όριο ηλικίας 20 ετών για την εισαγωγή σε όλες τις σχολές εικαστικών τεχνών για υποψηφίους με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, επισημαίνεται ότι:

Το ελάχιστο όριο ηλικίας των 20 ετών ισχύει ΜΟΝΟ για την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Αθήνα) και για το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Φλώρινα) ενώ ΔΕΝ υφίσταται κανένα ηλικιακό όριο για την εισαγωγή στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Συνεπώς, οι απόφοιτοι Γυμνασίου που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση μπορούν χωρίς όριο ηλικίας να λάβουν μέρος στην διαδικασία επιλογής υποψηφίων για την συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ., αρκεί να υποβάλλουν από 01-10 Ιουνίου 2016, τα δικαιολογητικά τους, στα γραφεία του Τμήματος στην οδό Ικονίου 1 στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά του απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου να διαθέτουν ενδεικτικό προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο σχολείου μέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι επιτυχόντες της κατηγορίας εγγράφονται στο Τμήμα όταν αποκτήσουν Απολυτήριο Λυκείου. Η επιτυχία εισαγωγής στο Τμήμα διατηρείται για τρία έτη μετά την αποφοίτηση από τη Γ΄ Γυμνασίου, δυο έτη μετά την Α΄ Λυκείου, κ.ο.κ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310995068

Ιωάννης Κουράκλης
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας

Πηγή: ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας » Σημαντική επισήμανση: Δυνατότητα εισαγωγής αποφοίτων Γυμνασίου χωρίς ηλικιακό όριο στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ.

Αφήστε μια απάντηση

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση