ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Σχολείων για τις Μετακινήσεις – Εκδρομές

Όποιο ταξιδιωτικό γραφείο ενδιαφέρεται θα θέλαμε να μας στείλει προσφορά
για προγραμματιζόμενη μετακίνηση του σχολείου μας που έχει αποφασισθεί από το
σύλλογο διδασκόντων στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης:

  • Προορισμός : Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Ε.Α.Β. στο Σχηματάρι
  • Ημερομηνία : Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014
  • Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 48 μαθητές και 6

εκπαιδευτικοί

  • Μεταφορικό μέσο: Πούλμαν

Για τις παραπάνω υπηρεσίες πρέπει να προσκομίσετε:
1. Την συνολική (με ΦΠΑ) τιμή για την μετακίνηση
2. Υπεύθυνη δήλωση από το ταξιδιωτικό γραφείο ότι διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Προσφορές δεκτές μέχρι την Παρασκευή 24/1/2014 στο γραφείο του
Διευθυντή

Αφήστε μια απάντηση