Επαγγελματικό Περίγραμμα τεχνικού ψυκτικού

Τι αφορά
Η εργασία του τεχνικού ψυκτικού περιλαμβάνει τη συναρμολόγηση, τοποθέτηση, σύνδεση, επισκευή, αντικατάσταση, δοκιμή, συντήρηση, επίβλεψη λειτουργίας και επιθεώρηση του εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού, στον οικιακό, επαγγελματικό, κτηριακό, βιομηχανικό τομέα και τομέα των μεταφορών. Μπορεί να είναι κάποιος απόφοιτος τεχνικής σχολής, ο οποίος έχει αποκτήσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχει πέραν των γενικών απαιτούμενων γνώσεων, τις γνώσεις και τα προσόντα να εκτελεί τις ως άνω εργασίες.
Ειδικότερα, ο τεχνικός ψυκτικός μελετά τα μηχανολογικά σχέδια και σημειώνει τις θέσεις που θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα. Μελετά τα σχέδια, τις προδιαγραφές και τις σχετικές οδηγίες των μηχανημάτων, των εξαρτημάτων και των συσκευών πριν κάνει μια εγκατάσταση. Συναρμολογεί, τοποθετεί και συνδέει τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τους αυτοματισμούς και τις διατάξεις ασφαλείας μεταξύ τους, ελέγχει για τη στεγανότητα της εγκατάστασης, πληρώνει με το ψυκτικό μέσο, ελέγχει και δοκιμάζει τη λειτουργία όλης της εγκατάστασης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσει με ομαλότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια. Επιπλέον συντηρεί, επισκευάζει και επιθεωρεί τα ψυγεία, τις καταψύξεις, τα κλιματιστικά και γενικότερα κάθε είδους ψυκτικές εγκαταστάσεις (το επαγγελματικό εύρος εργασίας του τεχνικού, εξαρτάται από την κατηγορία της άδειας που κατέχει σύμφωνα με «Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης βάση του Ν.6422», και με το υπ. αριθμ. 87/25-04-1996 Προεδρικό Διάταγμα), στον οικιακό, κτηριακό, επαγγελματικό, βιομηχανικό τομέα και τομέα των μεταφορών.Οι τεχνικοί ψυκτικοί εργάζονται είτε ως τεχνικοί σε συνεργεία συντηρήσεων και εγκαταστάσεων (συνήθως καθοδηγούνται και εργάζονται υπό την εποπτεία των ανώτατων και ανώτερων στελεχών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς και των προσώπων που ασκούν επιστημονικά επαγγέλματα), είτε ως αυτοαπασχολούμενοι ιδιοκτήτες εργαστηρίων-συνεργείων (ελεύθεροι επαγγελματίες). Συχνά εξειδικεύονται είτε σε κλιματιστικά είτε σε ψυκτικά μηχανήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις ασχολούνται με συγκεκριμένους τύπους μηχανημάτων και συσκευών, ανάλογα με την εταιρεία όπου εργάζονται. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναλαμβάνουν σχεδόν κάθε είδους εγκατάσταση ή επισκευή.Η δραστηριότητα των τεχνικών ψυκτικών είναι συνυφασμένη με τις τεχνολογικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον οικιακό, κτηριακό, επαγγελματικό, βιομηχανικό τομέα καθώς και στο τομέα των μεταφορών. Η ομαλή και η ασφαλή ως προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον λειτουργία των εγκαταστάσεων, προδιαγράφει την αποτελεσματικότητα του έργου και της εργασίας, του εργαζόμενου στο επάγγελμα των εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης
Επίσημα στατιστικά στοιχεία που να φανερώνουν τον αριθμό των εργαζομένων στο επάγγελμα δεν υπάρχουν, τα τελευταία χρόνια όμως η τεχνολογία στο επάγγελμα αυτό εξελίσσεσαι με πολύ γρήγορους ρυθμούς και κάθε χρόνο γίνονται μεγάλες επενδύσεις για την εύρεση νέων τεχνολογιών. Οι σκοποί και οι στόχοι των επενδύσεων αυτών, έχουν να κάνουν, με την ποιότητα και την απόδοση των ψυγείων και κλιματιστικών, την εύρεση εναλλακτικών μεθόδων ψύξης και κλιματισμού και τη συμπαραγωγή ενέργειας.
Λόγω της γρήγορης εξέλιξης των τεχνολογιών, το επάγγελμα τείνει σιγά σιγά σε μία υβριδική μορφή. Για το λόγο αυτό ο τεχνικός ψυκτικός οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο έργο του. Σε γενικές γραμμές το επάγγελμα διαγράφει μία ραγδαία αναπτυξιακή δυναμική η οποία είναι απολύτως συνυφασμένη με την εξέλιξη της τεχνολογίας στο χώρο αυτό. Οι κλιματολογικές συνθήκες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν επιβάλλει την ψύξη και τον κλιματισμό στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα το επάγγελμα και οι προοπτικές του να είναι ιδιαίτερα θετικές.
Ο τεχνικός ψυκτικός, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και ιδιοκτήτης συνεργείου και εργαστηρίου ή ως μισθωτός (έχοντας την ανάλογη άδεια σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα), καθώς επίσης και ως μισθωτός τεχνικός σε επιχειρήσεις, κτήρια και βιομηχανίες που φέρουν μεγάλες ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις. Οι προσπάθειες του ανθρώπου για βιώσιμη ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις ανάγκες της υγιεινής, της άνεσης και της διατήρησης των τροφίμων του, αποτελούν σημαντικά κίνητρα τα οποία προδιαγράφουν την εξέλιξη, το μέλλον και τις προοπτικές του επαγγέλματος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *