Γαλλικά με εικόνες και ήχο, λεξικό για την Α και Β δημοτικού

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/imagier-decouvrir-les-fruits-avec-bonjour-de-france.html

Ο γαλλικός κινηματογράφος ως εργαλείο για τη διδασκαλία της γλώσσας

http://www.cinemafrancais-fle.com/Histoire_cine/naissance_cinema.php

;
Copyright © Δρ Ευτυχία Νικολακοπούλου           Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση