6 ΩΡΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Απόφαση 49878/ΓΔ4/26-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΡ0Ζ4653ΠΣ-ΓΑΨ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την υλοποίηση από τους Σχολικούς Συμβούλους Ξένων Γλωσσών εξάωρης επιμόρφωσης προς όλους τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται στα σχολεία των περιοχών ευθύνης τους. Η εξάωρη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος που ακολουθεί την επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων στην […]

1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΠ

Σήμερα 23 Απριλίου 2018 από 9.00 έως 13.30 μ.μ πραγματοποίησα σεμινάριο του ΙΕΠ στο 2 Γυμνάσιο Σύρου, για τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής σε θέματα διδακτικής της ξένης γλώσσας όπως ΕΠΣ, Διαφοροποιημένη διδασκαλία, διδακτικά σενάρια και διαπολιτισμό. Το σεμινάριο αυτό έδωσε την ευκαιρία για βιωματική μάθηση, παρατηρήσεις, συνεργασία και ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών ΠΕ05.  

;
Copyright © Δρ Ευτυχία Νικολακοπούλου           Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση