Αξιολόγηση σχολικής μονάδας 2020-2021

Παρακάτω αναρτούμε την αξιολόγηση του προηγούμενου έτους όπως υποβλήθηκε στη σελίδα του Ι.Ε.Π. :

 Λήψη αρχείου