ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

IMG_20210225_114307

Σχολικό Έτος 2021-22

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ψαρρά Σταυρούλα, ΠΕ02

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δημήτρης Μπακοθανάσης, ΠΕ 02.50

Πέτρος Ρίζος, ΠΕ 03.50

Ειρήνη Σταματοπούλου, ΠΕ 88.03

Νίκος Τσαρουχάς, ΠΕ 08

Μαρία Καρύκη, ΠΕ79.01

Ελένη Κουτσιαύτη, ΠΕ 79.01

Ιωάννης Χουζούρης, ΠΕ 84

Ευανθία Αλειφεροπούλου, ΠΕ 86

Γιώργος Παπαοικονόμου, ΠΕ 11

Παναγιώτης Σταθόπουλος, ΠΕ 04.01

Παναγιώτης Κούβελος, ΠΕ 04.01

Ιωάννα Τζιούφρα, ΠΕ 06

 

ΜΕΛΗ ΕΕΠ

Σπηλιάδη Ευανθία, ΠΕ30

 

ΜΕΛΗ ΕΒΠ

Παπαδοπούλου Ελένη, ΔΕ01