Στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής (Α Λυκείου), μια παρουσίαση για το κεφάλαιο που αφορά τον Προγραμματισμό.

Kεφ 7 - Προγραμματισμός - Εφ. Υπολογιστών from leftos21