Μια παρουσίαση σε PowerPoint του Κεφαλαίου που αφορά το Υλικό στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής της Α’ Λυκείου. Υπενθυμίζεται πως το κεφάλαιο αυτό είναι μες στην ύλη για τις εξετάσεις του Νέου Λυκείου.

Κεφ 3 - Υλικό - Εφαρμογές Υπολογιστών from leftos21