ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Με την 183/Φ32/12-02-2021 Απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης Βερολίνου συνεχίζεται η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δημοτικών σχολείων με τη φυσική παρουσία των μαθητών- μαθητριών και εκπαιδευτικών. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών θα παρέχεται έως και 19-02-2021. Τα τμήματα φύλαξης των μαθητών – μαθητριών θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των οριζόμενων εκπαιδευτικών.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση