“Διψούν” για σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δίκαιο, στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα (Σχήμα 16), σύμφωνα με την νέα ετήσια έκθεση της ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση),  οι απόφοιτοι Ανώτατης Εκπαίδευσης προτιμούν τη διοίκηση επιχειρήσεων και το δίκαιο (20,58%).

Ακολουθούν οι τομείς των επιστημών μηχανικών και μεταποίησης (17,51%), των ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών (13,46%), των επιστημών υγείας (12,88%), των κοινωνικών επιστημών (10,87%), της εκπαίδευσης (7,82%), των φυσικών επιστημών (7,39%), των υπηρεσιών (3,68%), της πληροφορικής και τεχνολογιών επικοινωνιών (3,34%) και των γεωργικών επιστημών (2,47%).

Αναλογία αποφοίτων/φοιτητών

Το 2016 (Σχήμα 17), στην αναλογία αποφοίτων/φοιτητών, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, με ποσοστό μόλις 9,32%, το οποίο απέχει πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (23,96%). Τη δεύτερη δυσμενέστερη επίδοση εμφανίζει η Τουρκία (12%), ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η ΠΓΔΜ (16,54%), η Νορβηγία (17,66%) και η Γερμανία (18,30%). Την καλύτερη αναλογία απόφοιτων/φοιτητών στην Ευρώπη εμφανίζει η Σλοβενία (38,33%) και ακολουθούν στην πρώτη πεντάδα η Σλοβακία (33,64%), η Μάλτα (33,42%), το Ηνωμένο Βασίλειο (31,60%) και η Γαλλία (31,16%).

Αναλογία φοιτητών/διδασκόντων

Την καλύτερη αναλογία φοιτητών/διδασκόντων (Σχήμα 18) εμφανίζουν δυο πολύ μικρές χώρες, το Λιχτενστάιν (9 /1) και η Μάλτα (9 /1).

Από τις υπόλοιπες χώρες ξεχωρίζουν οι επιδόσεις της Σουηδίας (10,4 /1), της Γερμανίας (12,1 /1), της Ισπανίας (12,2 /1), της Βουλγαρίας (12,4 /1) και της Πορτογαλίας (14,4 /1).

Τη χειρότερη επίδοση μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ εμφανίζει η Κροατία, με αναλογία 76,9 φοιτητές ανά διδάσκοντα.

Η Ελλάδα έχει την αμέσως επόμενη χειρότερη αναλογία 44,1 φοιτητές ανά διδάσκοντα. Ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση η Σερβία (23,9/1), η Τουρκία (23,1/1), το Βέλγιο (21,2/1) και η Ιταλία (20,2/1).

Οι χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας οφείλονται, μεταξύ άλλων, στην αύξηση των συνταξιοδοτήσεων, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των προσλήψεων λόγω της οικονομικής κρίσης.

 

Στην Ευρώπη

Κατανομή αποφοίτων ανά αντικείμενο σπουδών

Το 2016 (Σχήμα 14), σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει ως αντικείμενο σπουδών τη διοίκηση επιχειρήσεων και το δίκαιο (24,25%). Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά οι επιστήμες μηχανικών και μεταποίησης (14,77%), οι επιστήμες υγείας (13,69%), οι ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες (10,95%), οι κοινωνικές επιστήμες και η δημοσιογραφία (9,78%), οι επιστήμες εκπαίδευσης (9,04%), οι φυσικές επιστήμες (7,52%), οι υπηρεσίες (3,69%), η πληροφορική και οι τεχνολογίες επικοινωνιών (3,41%) και οι γεωργικές επιστήμες (1,67%).

Κατανομή αποφοίτων ανά αντικείμενο σπουδών και φύλο

Στο Σχήμα 15 παρουσιάζεται η κατανομή των αποφοίτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά φύλο και αντικείμενο σπουδών (μέσος όρος) στην Ευρώπη των 28.

Με βάση το αντικείμενο σπουδών, οι γυναίκες απόφοιτοι υπερτερούν αριθμητικά έναντι των ανδρών σε 7 από τις 10 κατηγορίες, ως εξής:

  • στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων και δικαίου σε ποσοστό 14,11%,
  • των επιστημών υγείας σε ποσοστό 10,12%,
  • των ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών σε ποσοστό 7,32%,
  • των κοινωνικών επιστημών σε ποσοστό 6,54%,
  • της εκπαίδευσης σε ποσοστό 7,27%,
  • των φυσικών επιστημών σε ποσοστό 4,01% και
  • των υπηρεσιών σε ποσοστό 2%.

Οι άνδρες απόφοιτοι υπερτερούν αριθμητικά μόλις σε τρεις κατηγορίες:

  • στις επιστήμες μηχανικών και μεταποίησης (10,67%)
  • στην πληροφορική και τις τεχνολογίες επικοινωνιών (2,77%) και
  • οριακά στις γεωργικές επιστήμες (0,84%).

Πηγή: esos, ΑΔΙΠ

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση