Κατηγορία: Αυτοαξιολόγηση 2021-22

ΕΥ ΦΕΡΕΣΘΑΙ : Δράσεις υλοποίησης (Ψηφιακός Πίνακας)

LOGO 2

Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών του σχολείου, στην κατεύθυνση της επίτευξης των μέγιστων παιδαγωγικών αποτελεσμάτων, προϋποθέτει την οργάνωση της λειτουργίας της σχολικής ζωής σύμφωνα με τις αρχές του αλληλοσεβασμού, της αλληλοεκτίμησης, της αμοιβαίας αναγνώρισης των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας. Προκειμένου να εδραιωθεί κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/τριών και …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση