Τεστ Επαγωγής Κατεύθυνσης.

1.   Ο αγωγός ΑΓ μάζας 2kg εκτοξεύεται οριζόντια με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s, όπως στο σχήμα.

 image0051.png

i)  Στον αγωγό αναπτύσσεται …………… από ………… ….η οποία υπολογίζεται από την σχέση …………… ή και από την σχέση………..

ii) Το κύκλωμα διαρρέεται από …………… ηλεκτρικό ρεύμα με φορά από το ….. προς το ………

iii) Να σχεδιάστε την δύναμη που ασκείται στον αγωγό ΑΓ από το μαγνητικό πεδίο δικαιολογώντας την κατεύθυνσή της.

iv) Κάποια στιγμή η κινητική ενέργεια του αγωγού μειώνεται με ρυθμό 20J/s. Για την στιγμή αυτή:

a)  Ποια η ισχύς της δύναμης Laplace;

b) Πόση ηλεκτρική ισχύς εμφανίζεται στο κύκλωμα;

c) Με ποιο ρυθμό παράγεται θερμότητα στον αντιστάτη R;

iv) Πόση συνολικά θερμότητα θα παραχθεί πάνω στον αντιστάτη;

Μονάδες                   3·2+3+2=11

2.   O αγωγός ΑΓ του σχήματος έχει μάζα 2kg, αντίσταση  R=3Ω, μήκος l=1m και κινείται οριζόντια όπως στο σχήμα, μέσα σε ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ, με την επίδραση μιας οριζόντιας δύναμης F=4N, όπως στο σχήμα. H πηγή έχει Ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε=20V και εσωτερική αντίσταση r=1Ω. Σε μια στιγμή ο αγωγός έχει ταχύτητα υ=4m/s με φορά προς τα δεξιά. Για τη στιγμή αυτή:

 image007.png

i)   Βρείτε την ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται στον αγωγό και την ένταση  του ρεύματος που τον διαρρέει.

ii)  Πόση επιτάχυνση έχει ο αγωγός;

iii) Τη στιγμή αυτή έχουμε μετατροπή Μηχανικής ενέργειας σε Ηλεκτρική ή αντίστροφα; Να δικαιολογήσετε αναλυτικά την απάντησή σας.

iv) Για την παραπάνω μετατροπή να βρείτε τον ρυθμό μετατροπής της ενέργειας από την μια μορφή στην άλλη.

Μονάδες                   3+2+3+2=10

Αφήστε μια απάντηση