α8 1

Δυνάμεις και Ενέργειες…

Μια ακόμη προσπάθεια ανάλυσης! Σε μια πρόσφατη τοποθέτηση σε διπλανή ανάρτηση, μετέφερα κείμενο από τη «Γενική Φυσική Ι» του κ. …