Πληροφορίες από ένα διάγραμμα ορμής.

Στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της ορμής του σώματος Α, μάζας m1=m, που οφείλεται στην κεντρική ελαστική κρούση του με ένα δεύτερο σώμα Β, μάζας m2=2m. Τα σώματα βρίσκονται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και η προς τα δεξιά κατεύθυνση θεωρείται θετική.

i) Το σώμα Β πριν την κρούση:

α) Είναι ακίνητο.

β) Κινείται προς τα δεξιά.

γ) Κινείται προς τα αριστερά.

ii) «Τη χρονική στιγμή t1 που μηδενίζεται η ορμή του Α σώματος, τα δυο σώματα έχουν τις ελάχιστες κινητικές τους ενέργειες». Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση αυτή;

iii) Η τελική ορμή του σώματος Β είναι ίση:

α) α,   β)  2,5 α,    γ) 4,5 α,    δ) 5,5 α.

Απάντηση.

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Πληροφορίες από ένα διάγραμμα ορμής.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Πληροφορίες από ένα διάγραμμα ορμής.

  Πληροφορίες από ένα διάγραμμα ορμής.

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση