Δύο παράλληλοι αγωγοί

 

 Έστω ένα οριζόντιο τετράγωνο ΑΓΔΕ πλευράς α και δύο κατακόρυφοι αγωγοί, οι οποίοι διαρρέονται από ίσα ρεύματα, ο πρώτος να περνά από το κέντρο του τετραγώνου και ο δεύτερος από την κορυφή Γ.

Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο μέσο Μ της πλευράς ΓΔ, η οποία οφείλεται στον πρώτο αγωγό, έχει μέτρο Β1=0,4Τ.

i) Να σχεδιάστε τα διανύσματα της έντασης του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί κάθε αγωγός στο σημείο Μ.

ii) Να υπολογίσετε την ένταση του πεδίου στο Μ που οφείλεται στον δεύτερο αγωγό.

iii) Να βρείτε την συνολική ένταση του πεδίου στο σημείο Μ.

iv) Πόση δύναμη δέχεται ένα τμήμα μήκους 0,5m του δεύτερου αγωγού, με μέσο το σημείο Γ, αν μεταβάλουμε την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει στην τιμή Ι2=10Α;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δύο παράλληλοι αγωγοί
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11  Δύο παράλληλοι αγωγοί

Αφήστε μια απάντηση