9922 1

Η επιτάχυνση του αγωγού με σταθερή την δύναμη

  Ο αγωγός ΑΓ του σχήματος μάζας m, μπορεί να κινείται οριζόντια σε επαφή με δύο οριζόντιους μεταλλικούς αγωγούς, χωρίς τριβές, …