Επιμορφωτική Ημερίδα: “Συμπερίληψη και Αποδοχή των μαθητών με διαφορετικό γλωσσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο στη σχολική τάξη”, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΑΜΘ με υπεύθυνες τις Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕ 70, Σαατσόγλου Ελένη (7η Ενότητα Δημοτικών Σχολείων ΑΜΘ Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης) & Βουλγαρίδου Όλγα (1η Ενότητα Δημοτικών Σχολείων ΑΜΘ Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης)
δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι
διαδικτυακή επιμορφωτική ημερίδα σε συνεργασία με τα ΚΕΣΥ Καβάλας και τις ΣγΕΠ Καβάλας, με θέμα: “Συμπερίληψη και Αποδοχή των μαθητών με διαφορετικό γλωσσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο στη σχολική τάξη”

Συμμετέχοντες/ουσες:

-Εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, 7ης & 1ης Ενότητας Δημοτικών Σχολείων ΑΜΘ
-Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών των παραπάνω Δημοτικών Σχολείων

Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν:

 με τις προκλήσεις ένταξης των αλλόγλωσσων μαθητών στο ελληνικό σχολείο, και ειδικά στο τυπικό πρόγραμμα
 με τις διαδικασίες συμπερίληψης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών ως στόχο του σύγχρονου σχολείου
 με τις ψυχολογικές και κοινωνιολογικές συνιστώσες της συνεκπαίδευσης και της συμπερίληψης

 

Ημερομηνία: Πέμπτη 16-12-2021

Τόπος: Διαδικτυακά διαμέσου της πλατφόρμας WebEx στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://minedu-primary2.webex.com/meet/olvoulga

Ώρα: 17.30-20.00Λήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση