Πώς δηλώνουμε το αποτέλεσμα του self test στην πλατφόρμα edupass – βήματα

Πηγαίνουμε στη σελίδα edupass.gov.gr

Βλέπουμε την εξής εικόνα:

Πατάμε εκεί που λέει Ξεκινήστε εδώ

Μετά βλέπουμε την εξής εικόνα

Πατάμε στο πρώτο κυκλάκι που λέει πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας…

Μετά πατάμε Συνέχεια

Εμφανίζεται η εξής εικόνα:

Πατάμε στο κυκλάκι που λέει Δήλωση self test

Έπειτα πατάμε στο Συνέχεια

Πατάμε Σύνδεση

Εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα

Πατάμε το πράσινο κουτάκι

Εμφανίζεται η εικόνα…

Συμπληρώνουμε τους κωδικούς taxisnet

Μετά πατάμε Σύνδεση

Εμφανίζεται η εικόνα…

Πατάμε Αποστολή

Εμφανίζεται η εικόνα…

Αν τα στοιχεία που φαίνονται είναι σωστά, πατάτε στη λέξη Συνέχεια

Εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα

Από τα βελάκια επιλέγουμε και συμπληρώνουμε τα εξής:

Έπειτα συμπληρώνουμε τα στοιχεία του παιδιού, την ημερομηνία που κάναμε το self test, καθώς και το αποτέλεσμα (ΑΡΝΗΤΙΚΟ Ή ΘΕΤΙΚΟ… Επιλέγουμε από το βελάκι)

Έπειτα πατάμε Υποβολή.

Τέλος το σύστημα μάς ενημερώνει πως η δήλωση υποβλήθηκε και πατάμε Εκτύπωση.