Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων, παρακαλούμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Δ΄τάξης να συμπληρώσουν μέχρι τις 13-5-2018, τη Δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης και να την καταθέσουν στη δασκάλα της τάξης μέχρι τις 18-05-2018.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

 

 

Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) με σχετική Εγκύκλιό του ενημερώνει ότι οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως και 18 Μαΐου 2018. Επισημαίνεται ότι στην Α΄τάξη θα φοιτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

Οι γονείς & κηδεμόνες μπορούν να προσέρχονται για τις εγγραφές των παιδιών τις παραπάνω ημερομηνίες από τις 13:30 μέχρι τις 14:00 στο γραφείο του διευθυντή (τηλέφωνο επικοινωνίας 2593061314).

Δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι γονείς

  1. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (θα δοθεί από το σχολείο το προβλεπόμενο έντυπο).
  3. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η κατοικία του μαθητή.

Για τους αλλοδαπούς/ές μαθητές/τριες απαιτείται επιπλέον για την εγγραφή τους στην Α΄τάξη, Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή ομοειδές Πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.