Αρχείο για "Δεκέμβριος, 2019"

ΥΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (κλάδου ΔΕ01) εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2380/Γ/19-12-2019, ΦΕΚ 2361/Γ/18-12-2019 και ΦΕΚ 2350/Γ/13-12-2019 αντίστοιχα), για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).

203058 ΕΕΠΕΒΠ_ΥΑ πρόσκλησης_ΨΠΠΤ46ΜΤΛΗ-4Υ9

203058 ΕΕΠΕΠΒ_ΥΑ πρόσκλησης_ΦΕΚ 43

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας ανακοινώνει τους πίνακες με τα στοιχεία (ειδικότητα, ονοματεπώνυμο και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή, για Βελτίωση Θέσης ή Οριστική τοποθέτηση και για μετάθεση από Περιοχή σε Περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ/ΕΕΕΕΚ .

Ενστάσεις δύναται να υποβληθούν, αποκλειστικά και μόνο, από 13/12/2019 μέχρι και 18/12/2019 και στο διάστημα αυτό μπορεί να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ των υποβληθείσων ενστάσεων.

Σημειώνεται ότι στους πίνακες βελτιώσεων/ οριστικών τοποθετήσεων δεν περιλαμβάνονται τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Αυτά θα προστεθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού συμπληρωθούν  οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ_signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2019-20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2019-20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

Σε συνέχεια της αριθμ. 73289/Η2/10-5-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΚ44653ΠΣ-3Ξ9) Πρόσκλησης και προκειμένου να καλυφθούν οι εναπομείνασες κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού ανά κλάδο και Συντονιστικό Γραφείο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των κλάδων και ειδικοτήτων έτσι όπως προκύπτουν από τον επισυναπτόμενο πίνακα χωρών-ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2019-2020 και από το ημερολογιακό έτος 2020 για το Νότιο Ημισφαίριο να υποβάλουν αίτηση απόσπασης.

197623 (78ΑΔ46ΜΤΛΗ-Ξ0Ο)_ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2019 2020

197623 ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ 2019-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Erasmus+ ΚΑ3 2018 – 2021

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Επικράτειας και των ελληνόγλωσσων Μονάδων του εξωτερικού για την εθελοντική συμμετοχή τους στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2018 – 2021 / Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής, με τίτλο: “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture».

ΕΞΕ – 195834 – 2019 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων