Μηνιαίο αρχείο: Νοέμβριος 2018

Νοέ 27

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

203976E2_26-11-2018_ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_ΑΔΑ-6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4

Νοέ 22

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 6819

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΩΦΝΥ4653ΠΣ-8ΟΗ

Νοέ 14

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΕΚΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ανάθεση Επιστημονικής και Παιδαγωγικής ευθύνης Σχολικών Μονάδων στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου.

Νοέ 12

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08 ΠΕ70 ΠΕ86 6552

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 6552 Ω36Ι4653ΠΣ-ΥΡΚ

Νοέ 09

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 6506

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 6506 6Τ1Η4653ΠΣ-ΛΥΟ

Νοέ 08

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 & ΠΕ70ΕΑΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 & ΠΕ70ΕΑΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Νοέ 05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΨΒΗ44653ΠΣ-ΤΝΛ

Νοέ 05

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-19

Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 2018-19

Νοέ 05

ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Τ.Υ.) Ι ΚΑΙ ΙΙ Ζ.Ε.Π

ΙΔΡΥΣΗ ΖΕΠ 11363 ΨΘΘΦ4653ΠΣ-ΠΛ2

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων