Μηνιαίο αρχείο: Οκτώβριος 2017

Οκτ 24

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 ΠΕ08 ΠΕ16 ΠΕ19

ΨΙΗΧ4653ΠΣ-ΠΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΑΞΗ ΔΝΤΗ 21 23102017 ΕΣΠΑ

Οκτ 23

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ16, ΠΕ19

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Οκτ 20

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70.50

ΩΣΓΕ4653ΠΣ-ΠΞΖ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΑΞΗ ΔΝΤΗ 20 20102017 ΕΣΠΑ

Οκτ 20

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

 

Οκτ 17

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Γραφείο Μισθοδοσίας – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα ΟΚΤΏΒΡΙΟ 2017.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει:

α΄δεκαπενθήμερο την 27-10-2017

β΄δεκαπενθήμερο την 13-11-2017

Οκτ 17

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I και της θέσης αναπληρωτή Διευθυντή Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Μονάχου

(6ΝΔΛ4653ΠΣ-ΘΞΖ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΥ

Οκτ 13

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ60-ΠΕ70

ΩΨΨΠ4653ΠΣ-3Υ2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΑΞΗ ΔΝΤΗ 19 13102017 ΕΣΠΑ 4688

Οκτ 13

Λειτουργικά κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Λειτουργικά-κενά-για-ΠΕ60-2017-18 13102017

Οκτ 12

Λειτουργικά κενά αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70

Λειτουργικά-κενά-για-ΠΕ70-2017-18 12102017

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Οκτ 05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

6Β4Ν4653ΠΣ-ΓΥΖ

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων