Μηνιαίο αρχείο: Οκτώβριος 2016

Οκτ 24

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Ω3ΔΥ4653ΠΣ-3ΦΨ

65Ι94653ΠΣ-ΗΤΣ

Οκτ 18

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2/Θ ΝΗΠ. ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜ.ΣΧ.

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Προϊσταμένου/ης των ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων και 2/θ Νηπιαγωγείων στα οποία διαπιστώνεται κενή/κενούμενη θέση Προϊσταμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 μέχρι την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ., στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Οι σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώνεται κενή/κενούμενη θέση Προϊσταμένου είναι οι εξής:

 1.  2/θ 1ο Νηπιαγωγείο Ερμιόνης
 2.  2/θ Ειδικό Σχολείο Ερμιονίδος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 2/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΣΧ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ ΚΑΙ 1ΟΥ ΝΗΠ.ΕΡΜΙΟΝΗΣ

 

Ν.4327/2015

Φ.361.22/152/159720/Ε3/09-10-2015 Υπουργική Απόφαση

Φ.361.22/169/171671/E3/27-10-2015 Εγκύκλιος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Οκτ 07

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Προϊσταμένου/ης των ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων και 2/θ Νηπιαγωγείων στα οποία διαπιστώνεται κενή/κενούμενη θέση Προϊσταμένου και δεν είναι λειτουργικά μονοθέσια να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2016 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών, ήτοι μέχρι την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ., στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

 

Οι σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώνεται κενή/κενούμενη θέση Προϊσταμένου είναι οι εξής:

Α) Δημοτικά Σχολεία (με υπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς)

 1. 2/θ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου
 2. 3/θ Δημοτικό Σχολείο Δήμαινας
 3. 3/θ Δημοτικό Σχολείο Νέας Τίρυνθας

Β) Νηπιαγωγεία (με υπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς)

 1. 2/θ 1ο Νηπιαγωγείο Ασκληπιείου
 2. 2/θ 2ο Νηπιαγωγείο Πορτοχελίου

Γ) Δημοτικά Σχολεία (με υπηρετούντες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς)

 1. 2/θ Δημοτικό Σχολείο Ηλιοκάστρου
 2. 2/θ Δημοτικό Σχολείο Θερμησίας

Δ) Νηπιαγωγεία (με υπηρετούντες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς)

 1. 2/θ Νηπιαγωγείο Δρεπάνου
 2. 2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Ναυπλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Φ.361.22/169/171671/E3/27-10-2015 Εγκύκλιος

Φ.361.22/152/159720/Ε3/09-10-2015 Υπουργική Απόφαση

Ν.4327/2015

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων