Εγκύκλιοι εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά 2020-2021

Για την εγκύκλιο εγγραφών σε νηπιαγωγεία πατήστε εδώ. Για την εγκύκλιο εγγραφών σε δημοτικά πατήστε εδώ. Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που αφορούν τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, εδώ. Για τις οδηγίες για την εφαρμογή «Πρώτη Εγγραφή», πατήστε εδώ.

Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Φυσικών και της Ιστορίας στις τάξεις των Δημοτικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Για το με αριθμ. πρωτ. Φ.20/60778/Δ1/22-05-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, πατήστε εδώ.

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που αφορούν τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας για τις εγγραφές σε σχολικές μονάδες

Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση αποδεικτικών διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας, όπως αυτά αναφέρονται στις ως άνω σχετικές εγκυκλίους (λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο), οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων και Προϊστάμενοι/νες-Διευθυντές/ντριες των Νηπιαγωγείων δύνανται να κάνουν δεκτά και αποδεικτικά από ιδιωτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή παρόχους κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας. […]

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε περιοχές ή σε ΚΕΣΥ 2020-2021

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν από περιοχή/ΚΕΣΥ σε περιοχή/ΚΕΣΥ και β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν από περιοχή σε περιοχή να υποβάλουν αίτηση στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από 19/5/2020 έως και 26/5/2020. […]

Οδηγίες για παράδοση παραλαβή ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Για να διαβάσετε το με αριθμ. πρωτ. 57620/2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, πατήστε εδώ. 57620 Συν 57620 Συν (2) 57620 Συν (3)

Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων

Για να διαβάσετε το με αριθ. πρωτ. Φ.20/57807/Δ1/ 18-05-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, πατήστε εδώ.

Οδηγίες για την «Πρώτη Εγγραφή» στα Νηπιαγωγεία 2020-2021

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Νηπιαγωγεία

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 1767 τ. Β’ 08-05-2020, δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ.6/53128/Δ1/08-05-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας». Για την γνωστοποίηση πατήστε εδώ. Για την ΚΥΑ πατήστε εδώ.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

04 του 2020

Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών

Βελτιώστε τις ψηφιακές σας δεξιότητες διαδικτυακά και δωρεάν. Επιλέξτε την κατηγορία, τη θεματική ενότητα και το μάθημα που ταιριάζει στο επίπεδο γνώσης και τα ενδιαφέροντά σας και παρακολουθήστε το στους δικούς σας ρυθμούς, διαδικτυακά. Ο θεματικές ενότητες και τα μαθήματα εμπλουτίζονται συνεχώς, για να καλύπτουν  όλο και περισσότερες εκπαιδευτικές ανάγκες. https://nationaldigitalacademy.gov.gr/

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς για διάθεσή τους στα Κ.Ε.Σ.Υ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/βθμιας και Δ/βθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3699/2008 (Α΄ 199) όπως ισχύει, που υπηρετούν σε Τμήματα Ένταξης σχολικών μονάδων και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε […]

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2020

Η απόφαση ΠΥΣΠΕ για τις βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις 2020 προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Περίοδος ενστάσεων από Τετάρτη 06/05/2020 μέχρι και Κυριακή 10/05/2020 και ώρα 24:οο. Σημειώνεται ότι οι ενστάσεις πρέπει να γίνουν μόνο ηλεκτρονικά. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΠΝΠ με θέμα «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90/01-05-2020) και κοινοποίηση ρυθμίσεων σχετικά με τις εγγραφές μαθητών και μαθητριών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

Γνωστοποιούμε την από 01-05-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ Α’ 90), στην οποία προβλέπονται αλλαγές αναφορικά με τις ημερομηνίες εγγραφών μαθητών και μαθητριών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το […]

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών και Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Για τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων πατήστε εδώ και για την συνημμένη αίτηση εδώ. Για τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 πατήστε εδώ και για τη συνημμένη αίτηση εδώ.  

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 1509 τ. Β’ 22-04-2020, δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ.7A/ΑΙ/38528/Δ1 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ.7A/ΦΜ/212191 Δ1/4-12-2017 (ΦΕΚ 4358 Β’/13-12-2017) Υ.Α. με θέμα “Έντυπο Ελέγχου Προόδου μαθητών Δημοτικού Σχολείου”».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σας ενημερώνουμε ότι : Το εξυπηρετούμενο κοινό – οι πολίτες θα προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά, διατηρουμένων σε ισχύ των όσων μέχρι στιγμής ισχύουν σχετικά με την […]

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτιμήσεων μετάθεσης/βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας καλεί:      Α. Τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79 που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση ή βελτίωση – οριστική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του ΠΥΣΠΕ Αργολίδας καθώς και τους εκπαιδευτικούς των ανωτέρω κλάδων, που μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ, να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος […]

Εγκύκλιοι αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2020-2021

Για την  με αριθμ. πρωτ. 47102/Ε2/16-4-2020 εγκύκλιο  με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021.» με καταληκτική ημερομηνία  07-05-2020 και ώρα 12.00 πατήστε εδώ.   Για την  με αριθμ. πρωτ. 47105/Ε4/16-4-2020 εγκύκλιο  με θέμα: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και […]

Πασχαλινές Ευχές 2020

Δυνατότητα Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/τ. Α’/13.4.2020), οι εκπαιδευτικοί δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από την Μεγάλη Τετάρτη […]

Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων