Δώσε μου μια … δεύτερη ευκαιρία

Δώσε μου μια … δεύτερη ευκαιρία.

Ένα πρόγραμμα για την αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σκάρκος Χρήστος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: Σιδέρης Θανάσης
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ) Εξάντληση των φυσικών πόρων Μόλυνση της ατμόσφαιρας, εδάφους και υδροφόρου ορίζοντα. Ανακύκλωση απορριμμάτων

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος: ·         Να αναγνωρίσουν οι μαθητές την ανακύκλωση σα λύση για τη διά­θεση των απορριμμάτων. ·         Να εμπλακούν οι μαθητές στη δραστηριό­τητα της ανακύκλωσης χαρτιού. ·         Να αντιληφθούν τη χρησιμότητα της ανακύκλωσης για τη μείωση των απορριμμάτων. ·         Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα συμμετοχής όλων των πολιτών στην προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο εργασίας Project. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και να προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Σε συνεργασία με το δήμο την κοινότητα και τον Πολιτιστικό σύλλογο θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανακύκλωση στη Νάξο και προτείνουμε τρόπους για την γενίκευση της πρακτικής αυτής. Τέλος θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα μικρό βίντεο μέσα από το οποία θα περνάμε το μήνυμα της ανακύκλωσης.

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το πρόγραμμα  πρόγραμμα διαχέεται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Και αυτό γιατί ι μαθητές/τριες  θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν διαφορετικά κείμενα (Γλώσσα) για να μπορέσουν να συλλέξουν πληροφορίες για την ανακύκλωση, να υπολογίσουν (Μαθηματικά) την ελάφρυνση του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας από τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, να διερευνήσουν την πολιτική (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή) της Ελλάδας και της ΕΕ σχετικά με την ανακύκλωση, να ερευνήσουν τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων (Φυσική), να κάνουν κατασκευές με «σκουπίδια» (Εικαστικά) να παίξουν θέατρο σχετικό με την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος, Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο (Πληροφορική) και δημιουργία βίντεο.

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1ος
ΜΗΝΑΣ
Αναζήτηση πληροφοριών και οριοθέτηση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων και συνάντηση με υπεύθυνο του Δήμου.
2ος ΜΗΝΑΣ Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας, υποβολή πρότασης ανακύκλωσης απορριμμάτων του χωριού μας. Στην περίπτωση θετικής απόκρισης δημιουργία και διανομή ενημερωτικού υλικού στην τοπική κοινωνία.
3ος ΜΗΝΑΣ Κατασκευή μακέτας και συγγραφή σεναρίου για τη δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο.
4ος ΜΗΝΑΣ Ανακύκλωση χαρτιού στην τάξη. Εικαστικές δημιουργίες σχετικά με το θέμα
5ος ΜΗΝΑΣ Οργάνωση του παραχθέντος υλικού και παρουσίαση στην τοπική κοινωνία.

Σχετικά με ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ

Ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Βίβλου Νάξου δηλώνουμε ότι το όραμά μας για ένα καλύτερο σχολείο είναι ουσιαστικά ένα σχολείο αειφόρο στη λειτουργίας του, στο πνεύμα και στη φιλοσοφία του. Αυτό για εμάς σημαίνει ότι όλοι, θα εργαστούμε συλλογικά και αρμονικά μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες μας, με τους γονείς, με όλους τους παράγοντες της σχολικής μας κοινότητας, προκειμένου να κάνουμε τη λειτουργία του σχολείου καλύτερη, ώστε να μετατραπεί σε σε χώρο δημιουργίας και αειφορικής λειτουργίας.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας οι μαθητές/τριές μας θα έχουν την ευκαιρία να εξοπλιστούν με γνώσεις, να αποκτήσουν στάσεις που θα τους βοηθούν και στην ενήλική τους ζωή, να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες οι οποίοι θα ζουν και θα δραστηριοποιούνται σκεπτόμενοι όλους τους ανθρώπους αποκτώντας αειφορική νοοτροπία.


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Δραστηριότητες 2011-12. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση