Αρχεία για Οκτώβριος 27, 2014

Ενημέρωση γιατην καταπολέμηση της παχυσαρκίας και υπέρ της υγιεινής διατροφής

24 Οκτωβρίου 2014 Στο σχολείο πραγματοποιήθηκε δράση με θέμα την ενημέρωση των μαθητών σε σχέση με την υγιεινή διατροφή. Οι μαθητές παρακολούθησαν την διαδραστική  εφαρμογή http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/Kids/Kids.aspx Επίσης παρακολούθησαν την παρουσίαση του σχετικού προγράμματος που πραγματοποίησαν την προηγούμενη σχολικά οι χρονιά οι μαθητές της Β΄ τάξης .

Τηλεδιάσκεψη

7 Οκτωβρίου 2014 Στο σχολείο πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Στο κτίριο της Αδριανής συγκεντρώθηκαν οι 4 τάξεις στην αίθουσα της Δ΄ τάξης, όπου παρακολούθησαν από τον διαδραστικό την τηλεδιάσκεψη. Στο κτίριο του Νικηφόρου κατ΄ αντίστοιχο τρόπο παρακολούθησαν ταυτόχρονα την τηλεδιάσκεψη οι δυο μεγαλύτερες τάξεις. Οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να θέσουν […]