Μετακομίσαμε!!!

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα του Δημοτικού σχολείου Ανδριανής-Νικηφόρου στο

https://blogs.sch.gr/dimad/