Δημοσιευμένο στην κατηγορία ΑΡΧΙΚΗ

Επίδοση Βαθμολογίας Α΄  Τριμήνου Σχ. Ετ.  2021-2022

       Επίδοση Βαθμολογίας Α΄  Τριμήνου Σχ. Ετ.  2021-2022

                                                                              Δ.Σ. Μεταξάδων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με  την Υπουργική Απόφαση με αρ. Φ7/151476/Δ1/23-11-2021, οι έλεγχοι προόδου Α ́ τριμήνου θα παραδοθούν εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες, την Παρασκευή, 17-12-2021 .

Οι εκπαιδευτικοί της Α ́ και Β ́ τάξης  θα ενημερώσουν  τους γονείς- κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης .

 

                   Το Διδακτικό προσωπικό                                       H Διευθύντρια του Σχολείου